logotype

Försäkringar

Obs! Vårt avtal med Fora upphör fr o m 2019-07-01, därefter kommer du som korttidsanställd hos oss att omfattas av vår kollektiva olycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor kommer att uppdateras på hemsidan inom kort.
Tänk dock på att eventuell arbetsskada måste anmälas till oss innan du fakturerar retroaktivt för ditt uppdrag, för att säkerställa att korrekt försäkring föreligger.

 

Eftersom det är Svensk ArtistFaktura som i slutändan betalar ut lönen åt artisten så räknas artisten som korttidsanställd utav oss. Som en extra trygghet blir artisten därmed också automatiskt försäkrad via Fora som vi har avtal med. Där ingår AFA-försäkringarna samt Avtalspension SAF-LO.

Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan fackförbund och arbetsgivare. De är en extra trygghet för anställda och kompletterar det grundskydd som samhället ger i form av lagstadgade försäkringar så som sjukpenning, föräldraförsäkring och den allmänna pensionen samt eventuella privata försäkringar.

 

Som anställd via Svensk ArtistFaktura omfattas man av följande försäkringar:

Pensionsförsäkring:

AFA-försäkringarna:
- Avtalspension SAF-LO

- Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
- Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
- Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
- Försäkring om avgångsbidrag  (AGB)

 

Mer information om vad dessa försäkringar innebär hittar du på Foras hemsida www.fora.se.

 

                 

Skapa faktura

Skapa och skicka fakturor
direkt via eget konto, ingen
väntetid.

               

Inga förkunskaper

Du behöver inte ta reda på
alla regler, vi har gjort det
krångliga arbetet åt dig.

         

Spara pengar

Enkelt och snabbt system.
Billigare än om du skulle gjort det själv.


          

Ha full koll

Få access till olika rapporter
om dina fakturor och statistik över löner/gage via ditt eget konto.

Skapa fakturan enkelt
genom att fylla i ett
formulär

Hantera kunduppgifter

Övervaka dina fakturor

Lönestatistik