logotype

Försäkringar

 

När du arbetar via Svensk ArtistFaktura omfattas du även av vår kollektiva olycksfallsförsäkring. Försäkringen är en extra trygghet för dig när du är ute på dina uppdrag och täcker eventuella skador under arbetstiden samt under resan till och från jobbet.

Försäkringen täcker kostnader som uppstår i samband med skadan som till exempel kläder och glasögon, medicinsk och ekonomisk invaliditet med upp till 10 prisbasbelopp, ersättning för rehabilitering, ärr, tandvårdskostnader och psykologiskt stöd. Dödsfall vid olycka ersätts med ett prisbasbelopp.

Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag.

 

                 

Skapa faktura

Skapa och skicka fakturor
direkt via eget konto, ingen
väntetid.

               

Inga förkunskaper

Du behöver inte ta reda på
alla regler, vi har gjort det
krångliga arbetet åt dig.

         

Spara pengar

Enkelt och snabbt system.
Billigare än om du skulle gjort det själv.


          

Ha full koll

Få access till olika rapporter
om dina fakturor och statistik över löner/gage via ditt eget konto.

Skapa fakturan enkelt
genom att fylla i ett
formulär

Hantera kunduppgifter

Övervaka dina fakturor

Lönestatistik