logotype

FAQ/Vanliga frågor

 

Varför måste jag registrera mig?
- Att registrera ett konto för att använda SAFABs tjänster är gratis. För att vi ska kunna verifiera Dig som anställd och artist och för att du ska kunna skapa fakturor behöver vi dock tillgång till dina aktuella uppgifter. Dessa kan du som inloggad själv ändra via ditt eget konto när du behöver uppdatera uppgifterna. Uppgifterna är också viktiga för oss för att kunna kommunicera med Dig, samt för att t ex kunna registrera din skatt hos Skattverket och för att du ska vara rätt försäkrad. Du behöver också kunna godkänna de allmänna villkoren när du vill fakturera ett uppdrag för att en anställning via oss ska kunna bli aktuell.
Det är även viktigt att du registrerar dig som användare hos oss innan du utför något arbete. Uppdragsgivaren måste även alltid vara medveten om att det är Svensk ArtistFaktura som skickar fakturan i egenskap av arbetsgivare.

Skriver man något avtal med SAFAB?
- Avtalet består av att Du godkänner de allmänna villkoren i samband med varje fakturering. Därmed fastställs rättigheter och skyldigheter mellan Dig och SAFAB.

Tillkommer det moms på fakturan?
- Ja. Enligt momsregler från och med 1 januari 2003 är gage momspliktiga. Momssatsen är 25%. Undantaget gäller i fall där en artist själv fakturerar via eget bolag.

Vad hamnar fakturan på om jag ska ha t ex 5000 kr i handen?
- Det beror dels på vilka avdrag och skattefria ersättningar som ska/kan göras, samt ditt personnummer vilket reglerar arbetsgivaravgiften. Via SAFABs fakturaprogram behöver du bara fylla i uppgifterna som efterfrågas (ev. milersättning, traktamente, gage) så räknas allt automatiskt ihop till ett bruttobelopp, tillsammans med arbetsgivaravgifter och skatt. Alla avdrag som kan göras räknas också ut automatiskt så att du får en full överblick på beloppet.

Betalar jag några fasta avgifter till SAFAB?
- Nej. Svensk ArtistFaktura har en bred verksamhet över hela Sverige. Vi tar inga fasta avgifter och att registrera sig hos oss och använda sig av våra tjänster kostar ingenting. För att vi går in som arbetsgivare och hanterar dina skatter, arbetsgivaravgifter och försäkring utgår en kostnad på endast 4,5% av beloppet per faktura. Via en extra låg avgift ser vi istället till att nå så många som möjligt.

Hur får jag utbetalt mitt gage?
- SAFAB betalar ut ditt gage enligt de uppgifter som angetts och bekräftats av dig som artist. Utbetalning sker direkt till det bankkonto du angett då uppdragsgivaren betalat in fakturan till oss.

Måste jag skicka fakturan direkt till arrangören som E-faktura?
- Nej. Du kan välja själv om fakturan ska skickas via e-post eller via vanlig post.

Hur vet jag vad som händer med min faktura?
- Då du skapar din faktura via SAFAB så får du återkommande rapporter om vad som sker, ex. om fakturan godkänns, ej godkänns, betalats. Via ditt eget konto ser du de fakturor du skapat, förfallodatum samt automatisk uppdatering då fakturan behandlas.

Vad händer om arrangören/uppdragsgivaren inte betalar fakturan?
- Då fakturan du skapat godkänns av oss får du som artist ett meddelande till den e-post adress du angett i din egen information. Arrangören har därefter ett betalningsvillkor på 30 dagar. Så fort fakturan är betald så meddelar vi det till dig samt betalar ut ditt gage. Betalar inte arrangören in fakturan trots godkännande och påminnelse så kommer den att annulleras automatiskt efter 30 plus 15 dagar, vilket även meddelas till dig. Skulle det hända att arrangören trots godkännande inte betalar fakturan så är det viktigt att du antingen tar kontakt med arrangören/uppdragsgivaren för att se vad som gått snett, alternativt tar kontakt med oss och låter oss utreda ärendet.
Uppkommer det en tvist om gaget mellan dig som artist och arrangör så rekommenderar vi att du alltid tar kontakt med oss och låter oss sköta förhandlingen mellan båda parter.

SAFAB går således inte in som extern part och betalar ut gage som inte har betalats av arrangören/uppdragsgivaren.

I samråd med dig som artist kan vi även ta vidare ärendet via inkasso, och i sista steg även Kronofogden.

Kan jag bara använda SAFAB om jag är musiker?
- Nej. Däremot så fokuserar SAFAB på lönehantering inom kulturbranschen, eftersom det är en bransch med många olika regler och då kulturarbetare ofta är tillfälligt anställda. Regler gällande avdrag är något olika beroende på om det rör sig om en musiker eller övrig artist. Då du som inloggad fyller i uppgifter får du också välja vilket slags artistutövande det handlar om, musik eller övrig artistverksamhet. Vårt system räknar automatiskt fram gällande belopp beroende på de uppgifter som anges.

Måste jag ha A-skatt för att använda mig av SAFABs faktureringssystem?
- Ja. Som arbetstagare och för att få ut en lön så måste du ha A-skatt eller F/A-skatt. Detta anger du i dina egna uppgifter.

Omfattas jag av någon försäkring då jag är ute på mitt uppdrag?
- Under tiden du utför ett arbete som vi fakturerar för så omfattas du även av vår kollektiva olycksfallsförsäkring. Tänk dock på att du måste anmäla din skada till oss innan du skickar en faktura retroaktivt för ditt uppdrag för att säkerställa att försäkringen gäller. Försäkringen täcker ev. olycksfall under tiden för ditt uppdrag samt under färden till och från arbetsplatsen.

Kan jag bara använda SAFAB då jag ska fakturera inom Sverige?
- Nej. Vi kan hjälpa dig att fakturera uppdrag i alla länder! Dock är vårt automatiska lönehanteringssystem på webbplatsen än så länge endast uppdaterat enligt svenska belopp, så för att fakturera uppdrag i andra länder så behöver du ta kontakt med oss för att lösa detta. Då kontaktar du bara oss via telefon eller e-post.
Även webbhanteringen kommer dock att uppdateras för att hantera fler länder.

Vad är gage netto?
- Gage netto är den summa som du som artist efter överenskommelse ska ha ut ”i handen”, d v s efter att skatt och avgifter är draget. Semesterersättning på 12% av gaget ingår i detta och utbetalas i samband med löneutbetalning.

Vad är gage brutto?
- Gage brutto är artistens bruttolön, d v s inkl. skatt och semesterersättning men exkl. arbetsgivaravgifter som arbetsgivaren betalar för artisten, exkl. moms.

Vad är gage total?
- Gage total är den totala summan inkl. skatt och avgifter som arbetsgivaren betalar för artisten, exkl. moms.

 

SIDANS FUNKTIONER 

 

Om jag anlitas av samma arbetsgivare återkommande, behöver jag mata in samma uppgifter?
- Nej. Tidigare inmatade och sparade uppgifter som person- och adressuppgifter finns direkt att hämta via ”befintlig kund” då du matar in uppgifterna, vilket sparar mycket tid.

Kan jag se mina tidigare skapade fakturor?
- Ja. På ditt eget konto har du tillgång till alla uppgifter som du tidigare matat in och sparat. Under ”Mina Fakturor” har du tillgång till alla tidigare fakturor och dess uppgifter. Du kan även där se vilka fakturor som ännu ej är godkända, godkända fakturor samt betalda fakturor.

Kan jag gå in och ändra i en redan sparad faktura?
- Nej. När du väl har registrerat och godkänt en faktura kan du inte i efterhand gå och ändra i dess uppgifter, detta därför att SAFAB använder alla registrerade fakturor som löneunderlag för artisterna. Om arrangören/uppdragsgivaren inte godkänner den faktura som du skapat så annulleras den direkt och du får ett meddelande om detta till den e-post du angett. Därpå är det upp till dig att skapa en ny faktura, ta kontakt med arrangören alt. vända dig direkt till oss för att lösa en tvist er emellan.

Jag har fyllt i felaktiga fakturauppgifter och skickat iväg, vad gör jag?
- Om du fyllt i fel uppgifter i ett fakturaunderlag så måste du snarast ta kontakt oss så att vi kan annullera fakturan.
Om fakturaunderlaget ännu inte är godkänt så kan du även själv ta bort det via ditt eget konto under Mina fakturor genom att klicka på det röda krysset vid fakturan. Fakturan registreras inte hos oss förrän underlaget är godkänt. Om du har fyllt i fel fakturaadress eller e-post till arrangören och fakturan är godkänd/ivägskickad så kan det hända att fakturan inte når fram till mottagaren, det är därför viktigt att du kontrollerar adressuppgifterna noggrant.

Jag vet inte hur man räknar ut ersättningar, traktamenten eller avdrag?!
- Det behöver du inte heller! Via Svensk ArtistFakturas fakturasystem behöver du bara följa stegen och mata in de uppgifter som efterfrågas så sköter programmet om alla uträkningar åt dig. Tydliga instruktioner gör att du själv kan se vad som ska räknas med i fakturaunderlaget, och fyller bara i de uppgifter som behövs. Programmet uppdaterar automatiskt all ny information och nya procentbelopp som är aktuella så att du själv aldrig behöver hålla koll på detta. Alla avdrag och skattefria ersättningar som är möjliga sköter programmet också automatiskt, och via uträkningen ser du själv vilka avdrag och avgifter som görs.

 

INLOGGNING 

 

Vad gör jag om jag tappar mitt lösenord!
- Fyll bara i din e-post adress som du angett vid registrering under ”Glömt lösenordet?” så skickas ett nytt lösenord till din e-post. Tänk också på att ditt lösenord är en värdehandling och aldrig ska lämnas ut till obehöriga!

Kan jag byta lösenord eller e-postadress?
- Ja. När du väl har registrerat dig och har ett användarnamn och lösenord kan du själv administrera alla dina uppgifter som inloggad via Mina Uppgifter.

                 

Skapa faktura

Skapa och skicka fakturor
direkt via eget konto, ingen
väntetid.

               

Inga förkunskaper

Du behöver inte ta reda på
alla regler, vi har gjort det
krångliga arbetet åt dig.

         

Spara pengar

Enkelt och snabbt system.
Billigare än om du skulle gjort det själv.


          

Ha full koll

Få access till olika rapporter
om dina fakturor och statistik över löner/gage via ditt eget konto.

Skapa fakturan enkelt
genom att fylla i ett
formulär

Hantera kunduppgifter

Övervaka dina fakturor

Lönestatistik