logotype

Om webbplatsen

 

Integritetspolicy
SAFAB lämnar inte under några omständigheter ut personuppgifter eller övriga uppgifter som registreras på webbplatsen, undantaget endast till berörda myndigheter som Skatteverket och Fora för behandling av lön och försäkring.
De uppgifter som lagras för snabb åtkomst via användarkonton används endast för det ändamålet. SAFAB följer Datainspektionens regler och riktlinjer för hantering av personuppgifter (GPDR).

Den data som SAFAB samlar in och hur den används
Vårt främsta syfte för att samla in och behandla personuppgifter är för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som är korttidsanställd hos oss. De uppgifter och data som vi lagrar är endast den data du som användare själv anger på ditt användarkonto, förutom ditt lösenord som är din personliga värdehandling.
Du kan som användare därför också när som helst själv ändra i dina registrerade uppgifter via ditt användarkonto.
Du har som kontohavare även alltid rätten att få ditt användarkonto inaktiverat. Därmed raderas din kontoinformation, undantaget de uppgifter vi enligt lag (t ex bokföringslagen) är skyldiga att behålla.

Läs vår fullständiga integritetspolicy

 

Säkerhet
SAFAB vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter så att de inte försvinner, stjäls, hanteras på ett felaktigt sätt eller utsätts för obehörig åtkomst.
SAFAB använder SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) på alla webbsidor där personuppgifter krävs. När du använder vårt fakturasystem måste du använda en SSL-aktiverad webbläsare såsom Internet Explorer, Safari, Netscape Navigator 6.0 eller senare. Då skyddas dina personuppgifter när de skickas via Internet.

Cookies
Webbplatsen använder så kallade sessioncookies för att underlätta för dig när du är inloggad på ditt eget konto. Denna lagras endast temporärt i datorns minne och försvinner så fort du stänger webbläsaren. Ingen personlig information som e-postadresser, namn eller lösenord sparas. Du kan själv välja att stänga av cookies i din webbläsare, men funktionaliteten då du är inloggad kan då bli begränsad.

                 

Skapa faktura

Skapa och skicka fakturor
direkt via eget konto, ingen
väntetid.

               

Inga förkunskaper

Du behöver inte ta reda på
alla regler, vi har gjort det
krångliga arbetet åt dig.

         

Spara pengar

Enkelt och snabbt system.
Billigare än om du skulle gjort det själv.


          

Ha full koll

Få access till olika rapporter
om dina fakturor och statistik över löner/gage via ditt eget konto.

Skapa fakturan enkelt
genom att fylla i ett
formulär

Hantera kunduppgifter

Övervaka dina fakturor

Lönestatistik